Napisz czym wiązanie jonowe różni się od wiązania kowalencyjnego

W stanie stałym węzły sieci krystalicznej metalu lub stopu są obsadzone przez kationy wykonujące wyłącznie .- Wiązanie jonowe - Wiązanie kowalencyjne - Metallic Bond 2.. Własciwosci wiązań jonowych-substancje łatwo rozpuszczalne we wodzie, kryształu, które w stanie stałym .Z formalnego punktu widzenia, przyjmuje się, że wiązania kowalencyjne występują, gdy różnica między elektroujemnościami atomów wynosi nie więcej niż 0,4 w skali Paulinga (wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane) lub od 0,4 do…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt