Ramowy plan nauczania vulcan

I etap edukacyjny.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe":17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.. 5 kwietnia 2019.. W oknie Edycja oddziału w wierszu Ramowy plan nauczania ustaw właściwy ramowy plan nauczania.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. Bardziej szczegółowoNowe ramowe plany naucza…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt