Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020

Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w którejJestem oligofrenopedagogiem, certyfikowanym praktykiem metody TOMATISA, terapeutą rodzin, trenerem profilaktyki pogryzień, certyfikowanym specjalistą- kynoterapeutą Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.. - czyli do 20 września 2.. Radków .. Nauczyciel kontrak…


Czytaj więcej

Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego

Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; Informacja o wyznaczeniu opiekuna .•Art.9.1.. Rozpoczęcie nowego stażu może być dokonane od kolejnego roku szkolnego.. W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.. Siemianowice Śląskie.. •2.Po zakończeniu stażu, o którym mowa wust.1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z•…


Czytaj więcej