Sprawozdanie likwidatora

Obowiązki sprawozdawcze spółki w trakcie trwania jej likwidacji.. Zwyczajne zgromadzenie podczas likwidacji.. Czy musi sporządzać sprawozdanie likwidatora z działalności spółki (sprawozdanie zarządu z działalności spółki)?Likwidatorami najczęściej są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki czy uchwała wspólników stanowi inaczej.. 792-725-185 likwidator p.Zarówno sprawozdanie likwidacyjne z art. 288 k.s.h., jak też sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlegają zatwier…


Czytaj więcej

Sprawozdanie likwidatora z przebiegu likwidacji

z działalności Uczniowskiego Klubu sportowego WATRA.. Zawiadamia go także o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej rozwiązanej spółki.VII.. Likwidator składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru - KRS-X2 Do wniosku należy dołączyć: - uchwałę władz o rozwiązaniu stowarzyszenia, - sprawozdanie .. Po sukcesywnym zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego , likwidatorzy ogłaszają oraz składają je sądowi rejestrowemu, odpowiedniemu zgodnie z siedzibą spółki.. …


Czytaj więcej

Sprawozdanie likwidatora z zakończenia likwidacji stowarzyszenia

6 krok.. Likwidacja następuje dopiero po rozwiązaniu stowarzyszenia w drodze uchwały zarządu, sądownie lub wyjątkowo z mocy prawa.. Jest ono elementem sprawozdania z likwidacji, które jest zatwierdzane przez członków zgromadzenia (uchwała o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień .Uchwałę o zakończeniu likwidacji (zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego) Kopię ogłoszenia w MSiG, o którym mowa w art. 279 ksh Uchwałę wspólników wskazującą przechowawcę ksiąg i do…


Czytaj więcej