Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji zamieszczona obok francuska karykatura

Obok schematu wykonaj legendę.. Ilustracja komentuje układ sił w Europie, który powstał na skutek III .Przeczytaj teksty źródłowe, a następnie - korzystając także z wiedzy pozaźródłowej - wykonaj polecenia.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutroZamieszczona ilustracja nie obrazuje jedynie cech indywidualnych Rhodesa, ale odnosi się również do postaw Bry…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt