Napisz opowiadanie odtwórcze z dialogiem o syzyfie

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów i dowodzić, że dobrze znasz wybranego bohatera.Opowiadanie Napisz opowiadanie miłosne, fantastyczne, opowiadanie o.. Lubił obcować z bogami, gdyż zawsze .Syzyf błąkał się, narzekał, jęczał, użalał nad swoim losem i postępowaniem żony, aż w końcu postawiono go przed Plutonem.. Gdy dotarli na Ziemię, Syzyf poszedł swojego pałacu.. Bez względu na to, jaki rodzaj opowiadania chcesz napisać, musisz pamiętać o tym, aby tekst był trójdzielny.. Wpleć w te…


Czytaj więcej