Napisz jaką tkanką są pokryte powierzchnie stawowe kości
Powierzchnie stawowe ciała ludzkiego złożone są z chrząstki włóknistej i szklistej.. Powierzchnie najczęściej pokrywa cienka warstwa chrząstki szklistej (czasami włóknistej) zwana chrząstką stawową ( cartilago articularis ), która od kości oddzielona jest warstwą zwapniałą.. Każda kość pokryta jest okostną, a powierzchnie kości przylegające do siebie pokrywa chrząstka stawowa.Jaką funkcję pełni?. Panewka stawowa jest pokryta chrząstką szklistą, na jej brzegu jest nałożony dookoła pierścień włóknisty-obrąbek stawowy, który dodatkowo pogłębia.Osteofity - co to jest i jakie są przyczyny?. Stawami nazywamy ruchome połączenia kości .Stawy pełnią funkcję związaną z ruchem.. Najgrubsza warstwa chrząstki występuje w miejscach szczególnie narażonych na tarcie i duże obciążenia.Układ kostno-stawowy jest fundamentem (szkieletem) całego ciała.. Jedna z dwu kości łączących się w stawie jest przeważnie wypukła, a druga wklęsła.Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstką szklistą, rzadziej włóknistą.. Są to stawy maziowe znajdujące się z tyłu kręgosłupa.. pokrywa zewnętrzna powierzchnie kości zbudowana z 2 warstw tkanki łącznej właściwej.. Chrząstka to spoista forma tkanki łącznej, która spełnia rolę powierzchni stawowych i łączy elementy układu .Staw biodrowy łączy głowę kości udowej z panewką stawu biodrowego, składającą się z trzech kości miednicy: biodrowej, kulszowej i łonowej..

Połączenia stawowe są pokryte chrząstką szklistą .

Natomiast chrząstka stawowa wyróżnia się stosunkowo .Jest tkanką tworzącą wszystkie powierzchnie kości.. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest procesem, w trakcie którego dochodzi do degeneracji chrząstki stawowej wyściełającej zakończenia kości tworzące powierzchnie stawowe.. Jednym z jej skutków są narośla kostne na krawędziach stawów, zwane osteofitami.Kość długa składa się z trzonu oraz z dwóch końców, które w młodym wieku zwane są nasadami i oddzielone są od trzonu pasmami chrząstki, dzięki czemu kość może wzrastać na długość.. Podstawę stanowi oczywiście tkanka kostna, która w rzepce pojawia się około czwartego roku życia.. Powierzchnie stawowe utworzone są przez głowę kości ramiennej i panewkę stawową łopatki.. W stawach największym problemem jest tarcie i dlatego powierzchnie stawowe kości pokryte są odporną na ścieranie chrząstką .. Obie powierzchnie stawowe pokryte są chrząstką szklistą, która jest bardzo wytrzymała, sprężysta i odporna na ścieranie.Składa się z warstwy włóknistej i maziowej, której komórki wydzielają gęstą, lepką substancję pełniącą funkcje naturalnego smaru stawu.. Powierzchnie stawowe kości są przeważnie pokryte gładką tkanką chrzestną.. Jej skład stanowią wyspecjalizowane komórki fibroblastów - osteocyty i chondrocyty.. Zapewnia ono nie tylko wytrzymałość, ale również pewien stopień sprężystości..

Sole nadają kości twardość, osseina wytrzymałość.

Chrząstka szklista nadaje powierzchni stawowej gładkość i zapewnia odpowiedni ruch w stawie.Powierzchnie stawowe kości są pokryte specjalną chrząstką szklistą, odporną na Co mają wspólnego ból w nadgarstku i bóle stawów rąk?. Staw krzyżowo-biodrowy wzmocniony jest silną torebką stawową, która składa się z dwóch warstw: wewnętrznej - maziowej oraz zewnętrznej - włóknistej.Staw kolanowy jest typu maziowego, w którym powierzchnie kości są pokryte chrząstką szklistą i chwytane przez błonę tkanki łącznej wzmocnionej więzadłami.. W przypadku kości długich ich trzon zbudowany jest przez istotę zbitą .Tkanka kostna (1).. zbitej,bo jej blaszki ułożone są nieregularnie (brak osteonów) i tworzą gąbczastą strukturę.. Powierzchnie stawowe kości budujących staw kolanowy pokryte są chrząstką stawową, która zapewnia wykonywanie płynnego ruchu.Od zewnątrz kości są pokryte okostną, na powierzchniach stawowych znajduje się chrząstka; wewnątrz kości, często w jamach szpikowych, występuje szpik kostny, a przez tzw. kanały Volkmanna dochodzą do niego z okostnej naczynia krwionośne i nerwy..

Podział kości wg.

Budowa chemiczna kości - Najważniejszymi składnikami kości są sole wapnia i fosforu oraz osseina.. Chrząstka stawowa powinna być odpowiednio twarda i sprężysta, aby ochraniać warstwy głębiej leżące, takie jak tkankę podchrzęstną i kość.Jest to fragment tkanki tłuszczowej, umożliwiający częściową amortyzację wstrząsów oraz wypełnienie wolnych przestrzeni w stawie kolanowym.. powierzchnie nasad/powierzchnie stawowe.Staw kolanowy stanowi ruchome połączenie kości piszczelowej i udowej.. Głównym składnikiem jest tkanka kostna, ale zawiera ona także tkankę tłuszczową, krwiotwórczą, chrzęstną i inne.. Elementy budowy stawu:Kości, poza tkankami kostnymi i chrzęstnymi, składają się z tkanki tłuszczowej oraz krwiotwórczej.. Dlatego powierzchnie stawowe kości pokryte są bardzo odporną na ścieranie chrząstką.Obie powierzchnie wyścielane są chrząstką, w przypadku kości biodrowej jest to chrząstka włóknista, natomiast kość krzyżowa pokryta jest chrząstką szklistą.. - k.Łącząc się w przestrzenne struktury, tworzą one swego rodzaju rusztowanie, podobne do metalowego zbrojenia w żelazobetonie.. Tkanka kostna gąbczasta- ma budowę mniej zwartą od tk.. Na nasadach kości znajdują się powierzchnie stawowe.Chrząstka stawowa to podporowa odmiana tkanki łącznej..

Kształtu : - kości płaskie: k. czaszki, łopatki, miednica, mostek.

W obrazie mikroskopowym rzepki widoczne są różnorodne rodzaje tkanek.. Ból stawów dłoni bądź nawet całej ręki to stosunkowo rzadka.Każdy kręg ma dwa zestawy stawów fasetowych.. Każda kość pokryta jest okostną, a powierzchnie kości przylegające do siebie w obrębie stawu pokrywa chrząstka stawowa.. W stawach (tak jak w łożyskach wielu maszyn) największym problemem jest tarcie.. Chrząstka jest sprężysta i bardzo gładka, jej grubość waha się od 0,5- 7 mm.. Gdybyśmy byli pozbawieni stawów nie bylibyśmy w stanie się poruszać.. Kształt kości jest zależny od ich funkcji w organizmie; wyróżnia się kości .Na zewnątrz stawy otoczone są trwałą torebką stawową z tkanki łącznej.Poprzez więzadła i ścięgna stawy są połączone z układem mięśniowo-szkieletowym.. Wewnątrz stawu znajdują się powierzchnie stawowe kości pokryte elastyczną chrząstką.Chrząstka pełni rolę tłumika i umożliwia gładkie przesuwanie się powierzchni .Zarówno zakończenia kości tworzące staw kolanowy jak i wewnętrzna strona rzepki pokryte są chrząstką stawową.. Trzon kości długich, powierzchniowe (korowe) .• powierzchnie stawowe - okrywają kości, łączące się w danym stawie.. Struktury zbudowanej z sieci włókien kolagenowych oraz substancji podstawowej, w której skład wchodzą komórki chrzęstne, zwane chondrocytami.Powierzchnie stawowe kości udowej oraz rzepki pokryte są grubą warstwą chrząstki szklistej, ze względu na znaczne, dynamiczne obciążenia tego stawu.. Tkankę kostną, w zależności od ułożenia tzw. blaszek kostnych, dzieli się na tkankę kostną gąbczastą i zbitą.Staw ramienny łączy kości ramienną z łopatką.. Pojedyncza kość pokryta jest przez okostną, natomiast powierzchnie kości, które do siebie przylegają w okolicy stawu, otoczone są przez chrząstkę stawową.. Przy zachowaniu normy środowisko biologiczne ma unikalne właściwości biofizyczne i chemiczne.Głównym składnikiem jest tkanka kostna (zespół komórek kostnych i substancji międzykomórkowej), ale zawiera ona także tkankę tłuszczową, krwiotwórczą, chrzęstną i inne.. Jego podstawowym elementem jest kość (łac. os), część tkanki łącznej zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpowiednią twardość.. Po zakończeniu wzrostu chrząstka zanika.. zakończenia bólowe).. Objawy jej zwyrodnienia są częstą przyczyną uporczywych, dotkliwych zespołów bólowych.. Chrząstka stawowa ma zwykle grubość 0,5-2 mm, chociaż jej warstwa może dochodzić nawet do 6 mm grubości (np. powierzchnia wewnętrzna rzepki).liczbą tworzących je kości: stawy proste są zbudowane z 2 kości (staw barkowy), złożone - z więcej niż 2 kości (staw nadgarstkowy); kształtem powierzchni stawowych i zakresem ruchów: kuliste (barkowy), które umożliwiają ruchy w wielu płaszczyznach, i zawiasowe (łokciowy), zdolne jedynie do zginania i prostowania.Histologicznie kość jest narządem złożonym z wielu różnych tkanek.. Substancje organiczne kości, czyli kolagen, białka, proteoglikany i fosfolipidy tworzą.Nasady pokryte są chrząstką stawową , która zabezpiecza je przed ścieraniem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt