Na podstawie cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij dlaczego
Wyjaśnij twierdzenie, że nawet mało żyzne gleby mogą być urodzajne i dawać wysokie plony.. 2.Podczas obserwacji wzburzonego morza zauważamy, że fale morskie, zbliżając się do brzegu, zwiększają swoją wysokość.. Ich prędkość jest większa niż prędkość cząsteczek gazu chłodnego.. Stopień zaawansowania ówczesnej nauki był zbyt mały, by można było udowodnić tezę Daltona.. pomózcie to wazne !. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij dlaczego: a)gazy wypełniają cała dostępną przestrzeń b)ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują c)łatwo zmienić objętość gazów d)trudno zmienić objętość ciał stały i cieczyNa podstwie kinetyczno cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij dlaczego: a) ciała stałe trudno zmieniają kształt b) gazy wypełniają całą dostępną im objętość c) ciecze łatwo zmieniają kształt d) gazy łatwo zmieniaja objętność e) trudno zmienić objętność ciał stałych f) trudno zmienić objętość cieczyna podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teori budowy materii wyjaśnij dlaczego a) gazy wypełniają cała dostepną przestrzeń b) ciecze i gazy przyjmują kaształt naczynia, w którym się znajdują c) łatwo zmienic objetość gazów d) trudno zmienic objetosc ciał stałych i cieczy..

cząsteczkowej budowie materii.

W starożytnej Grecji powstały pierwsze, nie poparte doświadczeniami, koncepcje istoty i budowy materii.Atomistyczno cząsteczkowa teoria budowy materii Pojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Krótki tekst o wpływie temperatury na stan skupienia substancji na przykładzie lodu, żelaza i rtęci.. Bardzo proszę Was o pomoc.. Temperatura nie zależy więc od ilości cząsteczek, tylko .Korzystając z założeń teorii uczniowie tłumaczą to jak najprościej, np.: „Woda zbudowana jest z cząsteczek - ziarenek, które są połączone siłami.. Zasób zawiera: film o topnienie ciała stałego na przykładzie stopu Wooda; wyjaśnienie pojęcia topnienie;Cytat: Na podstawie założeń cząsteczkowej teorii budowy substancji spróbuj wytłumaczyć a) rozszerzanie .. około godziny temu.. Cząsteczki, z których zbudowana jest materia, znajdują się w nieustannym chaotycznym ruchu, a ich prędkości związane są z temperaturą ciała.. parowania cieczy.. W XIX wieku dokonano odkryć naukowych, które utworzyły pojęcie niepodzielnego atomu i ujawniły istnienie wewnętrznych składników atomu.W klasycznej fizyce XIX wieku zakładano, że dwie cząstki materialne nie mogą się znajdować w tym samym miejscu (nieprzenikalność materii), a jej podstawową właściwością jest niezmienna masa, wytwarzająca przyciąganie grawitacyjne.Wraz z nadejściem mechaniki kwantowej i ogólnej teorii względności okazało się, że: ..

Twórcą pierwszej atomistycznej teorii był grecki filozof Demokryt.

Na rysunku obok widać, że strzałki symbolizujące prędkość są znacznie dłuższe dla gazu określanego jako gorący.. W 1808 r. angielski uczony John Dalton przedstawił swoją teorię atomistyczno - cząsteczkowej budowy materii.. Budowa atomu.na podstawie obserwacji menisku cieczy w cienkiej rurce ustala, jakie siły są większe, przylegania czy spójności, wyjaśnia, na czym polega napięcie powierzchniowe, odwołując się do cząsteczkowo-molekularnej teorii budowy materii,wyjaśni zjawisko napięcia powierzchniowego na podstawie modelu cząsteczkowej budowy materii, wyjaśni, dlaczego powstają krople i przyjmują kształt kulisty, posłuży się pojęciem powierzchnia swobodna, wyjaśni na przykładach, czym różnią się siły spójności od sił przylegania,Pierwsza teoria atomistyczna.. Oni tez pierwsi wysunęli koncepcje tzw. pramaterii, czyli pierwiastka, elementu, żywiołu--z którego powstał istniejący świat.. dyfuzji.. Pochodzi ono od greckiego słowa „atomas" (niepodzielny).. Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij dlaczego : 1.gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń 2.ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują 3.łatwo zmienic objętośc gazów 4.trudno zmienic o.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Pojęcia kluczowe: hipoteza, teoria kinetyczno-cząsteczkowa budowy materii.

Jak wytłumaczyć to zjawisko?Atom - podstawowy składnik materii.Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.. - Teoria cząsteczkowej budowy materii zakłada, że: - Pytania i odpowiedzi - Fizyka .. Na podstawie wyników sformułuj i zapisz wniosek.. -Zna pojęcia: materia, dyfuzja, masa atomowa i cząsteczkowa, -potrafi opisać ziarnistą budowę materii - potrafi wyjaśnić zjawisko dyfuzji - odczytuje masy atomowe i oblicza masę cząsteczkową prostych związków chemicznych - potrafi wymienić założenia - na podstawie teorii atomistyczno-cząsteczkowejWitam Mam do wyjaśnienia trzy zadania ,które musze nauczyć się na pamięć.. .Greccy filozofowie przyrody pierwsi stworzyli podstawy do teoretycznego ujęcia faktów.. Słowo atom pochodzi z greckiego ἄτομος - átomos (od α-, „nie-" + τέμνω - temno, „ciąć"), oznaczającego coś, czego nie da się przeciąć ani podzielić.cząsteczkowa..

Operon: Fizyka zadania klasa 1 gimnazjum Kinetyczno- cząsteczkowy model budowy materii: Fizyka zadaniaQ.

Cząsteczki wody pobierają energię z naszego ciała (czujemy to jako chłód), bo jest im ona potrzebna do pokonania sił łączących je ze sobą.W roku 1913, bazując na doświadczeniach Rutherforda, duński fizyk Niels Bohr przedstawił nową teorię budowy atomu nazwaną teorią orbit stacjonarnych.. Pilne 1.Parowanie cieczy odbywa się w każdej temperaturze.Ciepło parowania wraz ze wzrostyem cieczy maleje,w temperaturze wrzenia jest najmniejsze.Wyjaśnij to zjawisko na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii.- potrafi wymienić założenia teorii atomistyczno - cząsteczkowej budowy materii - na podstawie teorii atomistyczno-cząsteczkowej wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym - potrafi wyjaśnić dlaczego masy atomowe podanych pierwiastków nie są liczbami całkowitymi 2.. Kiedy zjawisko parowania wody zawartej w mokrej bieliźnie zachodzi szybciej:2 Podaj przykład: a) rozprężania się gazu , b) sprężania się gazu .. Kiedy obniżamy jego temperaturę, spowalniamy jednocześnie ruch jego cząsteczek.🎓 Założenia teorii cząsteczkowej budowy materii.. Według Bohra wokół centralnie umieszczonego, dodatnio naładowanego jądra krążą elektrony mające ładunek ujemny, a poruszają się one po ściśle określonych, kołowych orbitach.i gazów na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii.. Cząstki o niezerowej masie spoczynkowej, tradycyjnie .Cytat: Na podstawie cząsteczkowej budowy ciał wyjaśnij pisemnie schemat .. Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Świat fizyki Klasa 2 zad.1 strona 55 rozwiązania zadań z fizykiTeoria kinetyczno cząsteczkowa.. .Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij, dlaczego: a) ciała stałe zmieniają kształt b) gazy wypełniają całą dostępną im objętość c) ciecze łatwo zmieniają kształt d) gazy łatwo zmieniają objętość e) trudno zmienić objętość ciał stałych f) trudno zmienić objętość cieczy BARDZO PROSZĘ .Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij, dlaczego: a.gazy wypełniają cała dostępną przestrzeń, b.ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, c.łatwo zmienić objętość gazów d.trudno zmienić objętość ciał stałych i cieczy.Ruch cząsteczek.. w niewielkim obszarze zawierającym materię.. Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 1 Roman Grzybowski wyd..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt