Sprawozdanie z przebiegu stażu jak wypełnić
do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od organizatora stażu.. Pamiętaj, że połowa sukcesu leży w dobrym przygotowaniu danych wejściowych.. Pobierz: Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów szkolenia.pdf (pdf, 262 KB) Bezrobotny - szkolenia grupowe.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Jak ktoś odbywa staż, to ma więcej obowiązków do wykonania niż osoba będąca na praktyce.. Miej na uwadze, że formularz Z-10 wygląda nieco inaczej na poniższych .Wszelkie prawa zastrzeżone.. Uzyskałem/am kwalifikacje lub umiej ętno ści zawodowe: (podpis sta żysty) (piecz ęć i podpis opiekuna/ów sta żysty) Sta żysta zobowi ązany jest do sporz ądzenia sprawozdania z przebiegu sta żu zawieraj ącego informacje o wykonywanych zdaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiej ętno ściach zawodowych.Znajdziesz tu informacje o tym, czym jest poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, jak przebiega proces poradnictwa oraz kto może skorzystać z tej formy wsparcia.. § 7 ust.. Pracodawca zobowiązany do niezwłocznego wydania osobie odbywającej staż opinii z przebiegu stażu.Przedstawiam Państwu moje sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Wypełniony wniosek trzeba złożyć łącznie z m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje .Osoby pragnące zostać księgową lub księgowym, jak w wielu innych zawodach, powinny zdobyć maksymalnie dużo doświadczenia, zanim podejmą pracę na samodzielnym stanowisku..

...Sprawozdanie z przebiegu stażu.

• Zaznaczenie „*", np.Strona 1 z 2 - opinia z odbytego stażu - napisał w Obowiązki pracodawcy i pracownika: Drogie koleżanki gdyby wam nie sprawilo klopoptu podanie mi takiej wzorcowej opinii bylabym bardzo wdzięczna.Chodzi mi o opinię dla osoby bezrobotnej odbywajacej staż u pracodawcy.Bardzo proszę oWitam.. Więc co mam w nim zawrzeć?. Dlatego też, przedstawię Ci szczegółową instrukcję, co gdzie należy wpisać.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. Staż jest powszechnym sposobem na obniżenie kosztów zatrudnienia.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?.

Przykładowe sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy.

PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SEKRETARKA.. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. 1 pkt.. Wybacz, ale takie sprawozdanie z przebiegu stażu nie jest niczym trudnym - umiejętność pracy przy komputerze - umiejętność pracy w zespole - .. obsługi klienta (jeśli byli jacyś) - obsługa sprzętu biurowego, rejestracja dokumentów opinia:Staż dla osób bezrobotnych odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, natomiast kierującym na staż jest starosta na wniosek pracodawcy.. Jakieś szczegółowe informacje czy ogólne?. Jakie dokumenty należy przygotować ubiegając się o awans nauczyciela .. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf (pdf, 243 KB) Pobierz: Opinia organizatora z przebiegu stażu.pdf (pdf, 171 KB) Osoba niepełnosprawna - szkolenie..

Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy przykład .

Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.sejana Kochana ja jak byłam na stażu z PUP'u to dostałam takie druki, formularze m.in. z oceną ze stażu, sprawozdaniem, obowiązkami i wykonywanymi czynnościami.. poleca 84 % .. Powpisywać tam co robiłam od kiedy do kiedy.. :( i jakoś nie bardzo wiem jak mam się za .sprawozdanie.. Formularz Z-10 nie jest skomplikowany, ale (jak każde) sprawozdanie statystyczne budzi pewne wątpliwości podczas jego wypełniania.. Ceni się umiejętności i zdolności takie jak: samodzielność, właściwe interpretowanie przepisów prawa, dobra znajomość obsługi komputera, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, samodzielne myślenie , kreatywność, życzliwość dla innych.. Część wypisywał mi mój opiekun stażu część sama wypełniałam.. Mam nadzieje,że niniejsza publikacja pomoże Państwu uporać się z niełatwym zadaniem, jakim jest napisanie sprawozdania z kolejnego stopnia awansu zawodowego..

opinią organizatora stażu.

Biuro księgowe, inaczej nazywane rachunkowym, daje im tę możliwość i pozwala zaznajomić się z potrzebnymi w tej pracy programami komputerowymi, takimi jak: Optima, Symfonia, Wapro.. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU (DOC) (doc, 56 KB) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU (PDF) (pdf, 111 KB)Programu Stażu w tym Zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego oraz Opisu .. Oznacza to, że pracodawca ma swobodę w wyborze stażysty spośród zaproponowanych przez urząd pracy.. wraz z .. 1PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SPRZEDAWCA Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego * Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane przez bezrobotnego w ramach zakresu zadań zawodowych ** Zapoznanie się z programem stażu, przepisami i regulaminami.. 2 pkt.. Przeszkolenie z zakresu BHP i p. poż.. Zresztą w tym artykule jest wszytko napisane.. • W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy" lub przekreślić pole.. Dodam ze staż miałam w .Sprawozdanie z przebiegu praktyk.. .Plik OPINIA PRACODAWCY Z PRZEBIEGU STAŻU.doc na koncie użytkownika kaha25 • folder Dokumenty • Data dodania: 1 mar 2011To zależy co tam robiłaś, jaki miałaś zakres obowiązków, czym ogólnie zajmuje się firma.. Pobierz: Karta kandydata na szkolenie grupowe.pdf (pdf, 196 KB)Przebieg stażu w czasie awansu zawodowego.. 2.Mój staż zakończył się z dniem 09.08.12.Mój problem polega na tym, iż na opinii podpisanej przez mojego Opiekuna stażu, którą muszę złożyć w UP, widnieje data z 30.07.12 (jest to spowodowane tym, iż Opiekun poszedł na urlop 30 lipca i w ten dzień wydał mi opinię oraz podpisał sprawozdanie z przebiegu stażu).Witam, za parę dni kończy mi się staż i muszę zdać do UP sprawozdanie z jego odbycia.. Jednym z wymaganych dokumentów po ukończeniu stażu jakie należy złożyć jest sprawozdanie z przebiegu stażu - dokument przeznaczony jest dla osób, które ukończyły staż.Po wypełnieniu dokumentu oraz jego podpisaniu należy go złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. W najbliższym czasie muszę oddać sprawozdanie z przebiegu stażu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt