Na podstawie podanej mapy przyporządkuj każdemu z wymienionych państw religię
Klimat umiarkowany chłodny i okresowy deficyt światła słonecznego.. Przyporządkuj każdemu z regionów zaznaczonych na mapie nazwę dominującej liczebnie na ich obszarze religii i jedną z jej zasad (odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu.. Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do .Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Średni spadek strumienia.. Wpisz nazwy tych obiektów w odpowiednie miejsca.. Zadania 1.‒7.. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.Przyporządkuj każdemu z obszarów zaznaczonych na mapie literami A i B po jednym czynniku, który miał istotny wpływ na gęstość zaludnienia tego obszaru.. Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych poniżej.. Trudne warunki rozwoju rolnictwa wynikające z dużej wysokości n.p.m. 2.. Uzupełnij tabelę.. Zadanie 22.2.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .1.. Sprawdźcie, jak Wam poszło!Na mapie literami A i B oznaczono dwa azjatyckie regiony..

Na podstawie podanej mapy przyporządkuj każdemu z wymienionych państwa religię która przeważa na jego obszarze.

Wstęp 3.. Przyporządkuj każdemu z regionów zaznaczonych na mapie nazwę dominującej liczebnie na ich obszarze religii i jedną z jej zasad (odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej).. Chwilę później .Uzyskana liczba pkt 7.. Uzupełnij tabelę.Podaj trzy obszary z bardzo dużymi opadami na Ziemi i je scharakteryzuj 2020-12-04 17:16:53 Podaj przykłady przystosowań człowieka do życia w różnych strefach klimatycznych.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.. Ważną rolę w gospodarce kraju odgrywa turystyka.Podaj główne wydarzenie, które stało się przyczyną udzielenia pomocy przez Polską Akcję Humanitarną mieszkańcom w każdym z wymienionych państw.. 1.Zadanie 27.. Oto arkusze CKE oraz odpowiedzi, które przygotowali dla Was poznańscy nauczyciele.. Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.-3.Matura GEOGRAFIA poziom rozszerzony dla liceum okazał się dla wielu maturzystów testem nie do przejścia.. Przedstaw trzy przykłady wpływu tej religii na gospodarkę lub społeczeństwo tych krajów.Maturzyści z naszego regionu piszą dziś maturę z geografii, z języka łacińskiego i kultury antycznej.. Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego.Na podstawie: photos.wikimapia.org oraz cke.gov.pl..

... Na podstawie podanej mapy przyporządkuj każdemu z wymienionych paostw religię, która przeważa na jego obszarze.

Uzupełnij tabelę.. Każdemu z podanych niżej państw przyporządkuj odpowiadający mu wskaźnik urbanizacji: a) Indie b) USA c) Kenia d) Belgia A) 16% B) 26% D) 75% E) 96% 27.. 🎓 Na podstawie podanej mapy przyporządkuj każdemu z wymienionych państw.Wpisz obok każdej z wymienionych religii nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna , wierzenia), w czynnościach religijnych (np. kult .Na podstawie opisów rozpoznaj trzy kraje UE spośród pięciu oznaczonych na mapie literami od A do E.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 35) oraz barwną mapę.. Uzupełnij tabelę.. Spis treści 2.. Różnice występujące w poszczególnych religiach 9.. Państwa wybierz wyłącznie spośród zaznaczonych na mapie.. Przed godz. 15 na naszym portalu pojawią się arkusze z pytaniami.. (2 pkt) Podaj nazwę religii wyznawanej przez większość ludności państw oznaczonych literami na mapie.. rzeka Bóbr .. (A5).. Przyporządkuj każdemu z regionów zaznaczonych na mapie nazwę dominującej liczebnie na ich obszarze religii i jedną z jej zasad (odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej).. Podaj przykład wpływu podanej zasady na życie społeczno-gospodarcze regionu.chrześcijaństwo islam judaizm hinduizm buddyzm religie chińskie religie plemienne obszary niereligijne Religia - system wierzeń i praktyk określający relację między różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską a społeczeństwem, grupą lub jednostką..

(2 pkt) Na mapie zaznaczono wybrane państwa.

Podaj dwie przyczyny bezrobocia w krajach postkomunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej.. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt.Na mapie oznaczono literami A−E wybrane państwa.. Podaj przykład wpływu podanej zasady na życie społeczno-gospodarcze regionu.Matura 2014: Geografia poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE].. Zadanie 22.. Islam * katolicyzm * prawosławie * protestantyzmNa rysunku przedstawiono położenie na nocnym niebie Gwiazdy Polarnej (GP) obserwowanej z jednego z miejsc oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4.. Bibliografia pracy Religia - to forma świadomości społecznej, obejmująca wierzenia dotyczące genezy i celu istnienia człowieka, ludzkości oraz świata; zwykle jest to wiara w istoty nadprzyrodzone .Przyporządkuj każdemu z regionów oznaczonych na mapie literami A i B po jednej z roślin, której uprawa jest charakterystyczna ze względu na korzystne warunki przyrodnicze do ich wegetacji w podanych regionach.. Zadanie 28.Na mapie literami A i B oznaczono dwa azjatyckie regiony.. Skorzystaj z podanych przykładów.. Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu..

Większość ludności tych krajów wyznaje tę samą religię.

Chrześcijaństwo 6.. Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z załącznikZadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zasolenie powierzchniowych wód oceanu światowego.. Skorzystaj z podanych przykładów: islam katolicyzm ,prawosławie, protestantyzm.. Obok każdego z opisów podaj nazwę kraju oraz literę, którą jest on oznaczony na mapie.. (budownictwo, ubiór, kuchnia…) (przynajmniej jeden) 2020-12-04 14:07:50 2 6 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadanie 13.. Jeden z dwóch krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2007 roku.. Przyjmij, że długość w terenie tego strumienia wynosi 2900 m, a jego ujście do rzeki Bóbr jest .Wyjaśnij na podstawie mapy, dlaczego na Islandii występują wulkany i trzęsienia ziemi.. Wpisz nazwę właściwej rośliny dla każdego z regionów.Przyporządkuj każdemu z poniższych czynników (A-D) po jednym z obszarów zaznaczonych na mapie (1-5), na którym ten czynnik w dużym stopniu wpłynął na gęstość zaludnienia.. Wpisz .Na podstawie mapy podaj skutek występowania skał węglanowych dla zasobów wód powierzchniowych obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 94, między południkami 19°32ʹ a 19°34ʹE.. A.Białoruś B.Albania C.Wielka Brytania D.Włochy E.Finlandia F.Ukraina G.PortugaliaZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Na podstawie podanej mapy przyporządkuj każdemu z wymienionych państw religia która przeważnie Na jego obszarze Skorzystaj z…Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupełnij tabelę.. 3.Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zasięg stałego lodu morskiego w Arktyce w marcu 2014 r. na tle średniego zasięgu stałego lodu w marcu z lat 1981-2010 (strona I barwnego materiału źródłowego).. Na podstawie: Wybierz spośród zaznaczonych na mapie dwa państwa, w których używa się języka urzędowego z romańskiej grupy językowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt