Napisz równoważnik zdania
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Drużyna wygrała w zawodach).. Wyjazd do kina.. Jeśli chcesz wprowadzić różne podmioty, musisz posłużyć się formami czasownika, rezygnując z użycia imiesłowu przysłówkowego.. Wczoraj padał śnieg.. Już jutro będzie klasówka!. równoważniki zdań - wypowiedzenia, które nie zawierają orzeczenia, np.: - Jaki pan, taki kram.Równoważnik zdania - wyraz lub ciąg wyrazowy formalnie nietworzący zdania (ponieważ nie zawiera orzeczenia), oddający jednak tę samą treść co zdanie.. Charakterystyczną konstrukcją jest imiesłowowy równoważnik zdania , czyli konstrukcja z imiesłowem przysłówkowym, pełniąca funkcję zdania .O RÓWNOWAŻNIKU ZDANIA.. Możemy na przykład powiedzieć: Siadać!. Odpowiada na pytania co robi?. Orzeczenie - 1.. Kupić prezenty dla uczniów 3.. - Wczoraj bolała mnie głowa.. Aby wykonać zadanie, znajdź imiesłowy, podkreśl je falistą linią i oddziel od reszty zdania przecinkami.. Dlaczego tak?. Wykonać dekoracjię sali 4.Wypowiedzenia możemy podzielić na: zdania - czyli te wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie (utworzone przez osobową formę czasownika), np.: - Nauczyciel prowadzi lekcję.. Czy można napisać plan wydarzeń, plan wycieczki itp. w formie równoważników zdań?. Orzeczeniem w każdym zdaniu jest czasownik w formie osobowej, np.: jechał, pójdź, zatrzymajcie..

Przykładowe równoważniki zdań 1.

Wtedy właśnie mamy do czynienia z imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego.. Umywszy ręce poszłam do pokoju.1) Każde zdanie musi zawierać: a) czasownik w formie osobowej b) rzeczownik c) przecinek d) przymiotnik 2) Równoważnik zdania: a) nie zawiera czasownika w formie osobowej b) zawiera czasownik w formie osobowej 3) Wypowiedzenie: Wybory - czwartek, 12.20. jest: a) zdaniem b) równoważnikiem zdania 4) Wypowiedzenie: Proszę o ciszę, jest: a) zdaniem b) równoważnikiem zdania 5) Wyrazy .3 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego celu 7 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu.. ; jak przekształcić zdanie w równoważnik?. 2010-03-03 19:18:22; Nadaj poszczególnym akapitom tytuły w formie pytań lub równoważników zdań.. zamiast: Siadajcie!. Specyficznym typem równoważnika jest imiesłowowy równoważnik zdania , który zawiera imiesłów przysłówkowy .. Nigdy więcej wojny!. 2012-05-20 16:49:40; Napisz regulamin wyścigu rowerowego używając równoważników zdań?. Kamil siedząc przy stole czytał książkę.. Sprawa zakończona.. *Zapraszając gości, przyjął ich po królewsku.. ; podział zdań na pojedyncze i złoż.Typy wypowiedzeń złożonych ..

Równoważnik zdania: Cisza!

Równoważników zdania nie używa się raczej w długich tekstach, jak np. opowiadanie czy wypracowanie.. - Słucham.. Równoważniki zdań dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje:Wypowiedzenie dzielimy na: - zdanie (z orzeczeniem) - równoważnik zdania (bez orzeczenia) - zawiadomienie Orzeczenie - to główna część zdania.. )Zamień równoważniki zdań na zdania: 1.Odpoczynek nad jeziorem 2.Czytanie gazety 2012-06-11 22:25:28 Przekształć zdania na równoważniki zdań .. A teraz sprawdź, czy dobrze rozwiązałeś zadanie!. Zdanie złożone: 1).. Imiesłów przysłówkowy to nieosobowa forma czasownika z końcówką -ąc, -łszy i -wszy (robiąc, spadłszy, wziąwszy).PS Małe przypomnienie: jeśli stosujesz imiesłowowy równoważnik zdania, pamiętaj, żeby oddzielić go przecinkiem od drugiej części wypowiedzenia.. Możesz zablokować cookies .Każdy imiesłowowy równoważnik zdania, który jest w wypowiedzeniu należy oddzielić przecinkiem na początku i na końcu.. Jutro klasówka!. 2012-02-23 17:44:00Równoważnik zdania to wypowiedzenie nie zawierające orzeczenia, rozumianego tutaj jako czasownik najczęściej w formie osobowej..

Najważniejsza część zdania 2.

W czerwcu jedziemy na wycieczkę.. I. Równoważniki zdań mogą być zbudowane z wszystkich samodzielnych części mowy poza czasownikami.Czasem jest tak, że zdanie podrzędne zamiast normalnego orzeczenia (myślał, pisał, wiał) ma imiesłów (myśląc, pisząc, wiejąc).. Trudno natomiast mówić o wyraźnych typach równoważników.. Najczęściej wyrażone osobową formą czasownika.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.. Chłopiec idzie.. Różni się on jednak od zdania tym, iż nie posiada orzeczenia.. Znów ten kłopotliwy imiesłów.. Zdania.. Już jutro!. Są używane jako nagłówki, jak piszesz plan wydarzeń, itp. (np.wyraz lub zespół wyrazów, pełniących funkcję zdania, ale pozbawionych osobowej formy orzeczenia, a więc formalnie nie będących zdaniem, np.: Ale he.Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego.. Który równoważnik zdania zastąpił poniższe zdanie?. Gdy nowy dom był już gotowy, rodzina postanowiła się wprowadzić.Równoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia.. 2010-10-11 19:29:25 Zmień zdania na równoważniki zdań 2013-04-01 18:33:05Jak sama nazwa wskazuje równoważnik zdania jest to forma równoważna zdaniu..

skarbussek; 17.05.2010 Równoważnik zdania.

Palenie jest zabronione.. Tym razem zagwozdka polega nie na tym, czy podmioty się zgadzają (bo akurat się zgadzają - w obu .imiesłowowy równoważnik zdania.. Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. Przykłady: Piękna pogoda.. imiesłowowy równoważnik zdanie nadrzędne zdania podrzędnego ↓.Zdanie zawiera czasownik, czyli orzeczenie.. 4.Równoważnik zdania nie ma osobowej formy orzeczenia.. Zdanie pojedzyncze.. (przysłówkowy uprzedniPrzekształć zdania w równoważniki zdań : Detal konstrruje skrzydła, Ojciec poucza syna przed odlotem, Dedal buduje labirynt, Minos rozmawia z Dedalem o swoich kłopotach związanych z Minotaurem, Dedal marzy o powrocie do Aten, Ikar jest zafascynowany lotem, Syn Dedala tragicznie ginie.Zdanie zawiera czasownik w formie osobowej, a równoważnik zdania go nie zawiera.. Cisza!. Jem obiad i czytam gazetę.. równoważnik zdania przyzwalającego: Wierząc w jego odwagę i spryt, bałem się powierzyć mu wykonanie tego zadania.. Przykłady użycia: Czekając w umówionym miejscu, dziewczyna spoglądała na zegarek.. • zdania oznajmujące - wyrażają sądy i opinie, może się to odbywać na dwa sposoby: - twierdzący; Rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września.. Zbierać pieniądze 2.. Współrzędnie W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe (tzw. zdania współrzędne) nie określają się .Równoważnik zdania: Palenie zabronione zamienisz na zdanie, gdy dodasz orzeczenie, np.. Nie krzyczeć!. Zdanie złożone.. Gdzie Marek?. zamienisz na zdanie, gdy dodasz orzeczenie, np. Proszę o ciszę!. Rozpoczęcie roku szkolnego pierwszego września.ułóż i napisz równoważnik zdania , zdanie pojedyncze i zdanie złożone.. co sie z kimś czymś dzieje?. Zaraz odjazd.. - (równoważnik zdania) Jutro rozpoczęcie wakacji.. i np. od zbieramy pieniadze nie bedzie zbiorka, tylko zbierac.. Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Jutro będzie klasówka!. równoważnik zdania warunkowego: Pracując wytrwale, zdążysz wykonać robotę w wyznaczonym terminie.. Pamiętaj, że równoważniki zdań posiadaja czasownik w formie bezokolicznika!. w jakim jets stanie?. Przykłady: - (zdanie) Jutro wakacje.. zamiast: Pociąg zaraz odjedzie.. zamiast: Gdzie jest Marek?. Uwaga!. Pójdziesz ze mną .Równoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia wyrażonego osobową formą czasownika.Przekazuje informację skróconą, którą obiorca rozumie dzięki znajomości kontekstu lub sytuacji.. Określa czynności lub stan podmiotu 3.. Zapisujemy przykładowe zdanie i równoważnik zdania z wyrażeniem turniej rycerski: Mateusz marzył o wzięciu udziału w turnieju rycerskim.Odcinek 23.. Równoważnik zdania jest pozbawiony tej części zdania.Równoważnik zdania to wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania (ponieważ nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie; np.: Piękna pogoda..Komentarze

Brak komentarzy.