Napisz konspekt wypowiedzi ustnej
Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.Konspekt może się składać ze skrótowych zwrotów, równoważników zdań czy też po prostu haseł, które potem należy rozwinąć (np. „obu czyta się ciężko, bo język" - w wypracowaniu napisać trzeba będzie jednak: „Utwory obu pisarzy nie są łatwe w lekturze ze względu na język…").Konspekt wypowiedzi?. Podczas pisania konspektu pamiętaj o podziale tekstu na szczegółowe zagadnienia i logiczną strukturę.. Pytania, tematy, zagadnienia .4.. Teza to główna myśl pracy, coś, co masz zamiar w swojej pracy udowodnić i co będziesz udowadniać argumentami czyli utworami, które wybrałaś 2.. Konspekt oddajemy poloniście (bądź innej osobie, którą wskaże dyrektor szkoły) najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.. Piątek, 18 maja to kolejny dzień drugiego tygodnia .Jak napisać konspekt.. Pisz konkretnie, rzeczowo i zwięźle.POLSKI USTNY TEMATY 2016.. Konspekt to przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tworzenia takiego planu.Konspekt i ramowy plan wypowiedzi.. 19 lutego, 2018 admin Studenci 0.. Kolejność przedstawianych argumentów: a) utwór, który wybrałaś - argumenty b) utwór, który wybrałaś .1 Konspekt pierwszy krok do udanej prezentacji Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi..

Ramowy plan wypowiedzi: 1.

Konspekt jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy osoba przygotowuje się do napisania jakiejś ważnej pracy lub też do przedstawienia istotnej wypowiedzi ustnej.. Rozpatrywanie poglądów przez poete 4.. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 18 maja].. Wstęp: tutaj 2,3 podpunkty, które określają temat i postawienie tezy.. Zadanie egzaminacyjne na ustną maturę z języka polskiego6 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.MATURA USTNA POLSKI 2018: 18 MAJA 2018 [TEMATY, PYTANIA].. Konspekt pozwala nauczycielowi zorientować się, o czym i na podstawie jakichPrzygotowanie się do wypowiedzi, czyli jak napisać konspekt Wbrew pozorom piętnaście minut to wcale nie tak wiele, a czas, który dłużył się przed wejściem do sali, podczas samego egzaminu szybko mija.. I Literatura podmiotu: Boudelaire Ch., Przemiany wampira [w:] Boudelaire Ch., Kwiaty zła, Zielona Sowa, Kraków 2009.. Mając przygotowaną tezę, należy wybrać argumenty, które będą dowodziły jej prawdziwości.Plan ramowy wypowiedzi ustnej 1.. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych .Photos are what you need to create a stunning website..

Co to jest konspekt - definicja.

Omów na wybranych przykładach.". Wniosek poety na temat życia 5.. Specjalnie dla tegorocznych maturzystów publikujemy tematy, które pojawiły się w tym roku na maturze ustnej z języka polskiego.. Konspekt (łac. conspectus) to schematyczny zapis (zarys, szkic) większego tekstu lub wypowiedzi ustnej.. Stwierdzenie, iż ludzie żyją w ciągłym strachu 6.. Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu.. Czy ktoś mógłby mi chociażby przykładowo zobrazować taką wypowiedź?. Porządkuje treści i nadaje im określony kierunek.. Zadanie egzaminacyjne na ustną maturę z języka polskiegoPlan wypowiedzi powinien wyglądać następująco: 1.. Można powiedzieć w t.1.. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 1) opisuje zjawiska i czynności; 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.. Konspekt przedstawia zarys takiej pracy, a więc jak ma ona konkretnie .Porządkowaniu wypowiedzi i podkreślaniu jej logiczności służą wyrażenia metatekstowe, które nie tylko spajają tekst, ale również orientują odbiorcę w zamiarach nadawcy..

Czym jest konspekt?

Przygotowując się do odpowiedzi ustnej do zadania z tekstem ikonicznym, warto ułożyć sobie wypowiedź zgodnie z poniższym konspektem: 1.wypowiedŹ monologowa - krok po kroku Kluczem do sukcesu egzaminacyjnego jest, o czym wspominam właściwie przy każdej sposobności, zastosowanie pewnych schematów, procedur postępowania.. Określenie problemu: a. motyw zbrodni i kary częstym motywem w tekstach literackich, b. pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Dlaczego ludzie popełniająJak napisać idealny konspekt.. One pozwalają na opanowanie gonitwy myśli, lub też wprost przeciwnie- pustki w głowie, gdy mamy 15 minut na przygotowanie wypowiedzi!2.. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.. Już od roku szkolnego 2009/2010 maturzyści nie muszą mieć (oddawać, wnosić na salę egzaminacyjną) konspektu prezentacji maturalnej z ramowym planem wypowiedzi.. Porządkują one wypowiedź i nadają jej konkretny kierunek.Po przeczytaniu lub w trakcie czytania warto również tuż obok napisać odpowiedzi i wskazówki (w nawiasach) ułatwiające organizację wypowiedzi.. Konspekt wypracowania.. Konspekt przykładowej odpowiedzi na temat: Jakie odczytanie Dziadów cz. III Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym?.

Jak zacząć pisać konspekt wypowiedzi ustnej (matura z j. polskiego)?

Zacznij od środka Mając wieloletnie doświadczenie w pisaniu różnego rodzaju prac z języka polskiego, polecam zacząć konstruowanie konspektu od rozwinięcia.Zobacz jak napisać konspekt wypracowania, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem konspektu wypracowania.. Konspekt to skrót wypowiedzi pisemnej lub ustnej ujęty w punktach, bardziej szczegółowy niż plan.. A potem to już mają inny problem na .Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Uczniowie nieraz mówią, że denerwują się do momentu otwarcia koperty i odczytania pytania.. Jak go napisać i co powinny zawierać poszczególne jego części?. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2018 18 MAJA.. Konspekt oddajesz swojemu poloniście (bądź innej osobie, którą wskaże dyrektor Twojej szkoły .Najczęściej zadanie to polega na zinterpretowaniu obrazu w sposób ukierunkowany w poleceniu oraz odwołaniu się do literatury, w której wykorzystany jest podobny motyw, poruszany jest podobny temat.. Motyw, vanitas w wierszuPrzykładowy ramowy plan wypowiedzi Temat: Motyw zbrodni i kary w tekstach literackich.. Konspekt przykładowej odpowiedzi na temat: Jakie odczytanie Dziadów cz. III Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym?. Dracula, reż. Coppola F. F, USA 1992.Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu.. Nieodłącznym elementem prezentacji maturalnej jest plan wypowiedzi, który musisz zabrać ze sobą na egzamin.. Dzięki takiemu słownictwu audytorium wie, której części wystąpienia słucha - rozwinięcia czy już zakończenia, argumentów czy wniosków.Egzamin ustny z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.. Występujące w wierszu środki stylistyczne a) personifikacja b) metafora c) apostrofa d) paradoks 3.. Wtedy przygotowuje się tzw. plan działania.. Przedstawienie tematu wiersza 2.. Analizowaną kwestię podzielić należy na szczegółowe zagadnienia, które przedstawia się w kolejnych punktach.. Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.. Nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćArgumenty (rozwinięcie wypowiedzi) Rozwinięcie to z całą pewnością najobszerniejsza i najbardziej wymagająca część matury ustnej z języka polskiego.. Konspekt pozwala nauczycielowi zorientowad się, o czym i na podstawie jakich książekwypowiedzi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt