Sprawozdanie z przebiegu stażu
Boguszewo.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SEKRETARKA.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.. Przez cały rok szkolny utrzymywała kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów swoich wychowanków oraz z wychowawcami klas - osobisty, telefoniczny mailowy .Zapoznanie się z przepisami i regulaminem organizacyjnym pracy.. Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Powpisywać tam co robiłam od kiedy do kiedy.. :( i jakoś nie bardzo wiem jak mam się za .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Prace związane z .Karta Nauczyciela (DzU z 2006r.. Mam nadzieje,że niniejsza publikacja pomoże Państwu uporać się z niełatwym zadaniem, jakim jest napisanie sprawozdania z kolejnego stopnia awansu zawodowego.Plik OPINIA PRACODAWCY Z PRZEBIEGU STAŻU.doc na koncie użytkownika kaha25 • folder Dokumenty • Data dodania: 1 mar 2011Sprawozdanie z przebiegu stażu Author: Marciniak Last modified by: AGNIESZKA Created Date: 3/25/2019 11:12:00 AM Company: PUP Other titles: Sprawozdanie z przebiegu stażu .Pobierz: Sprawozdanie ze stażu (doc, 34 KB) Pobierz: Wniosek STAŻ 2021.doc (doc, 94 KB) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w ramach art. 15zzb* (dot..

Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy przykład .

Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż.. § 15 Sprawozdanie z przebiegu stażu Dz.U.2008.219.1405 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndykaPo zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Instruktaż stanowiskowy.. nr 97, poz. 674, z późn.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Imię i nazwisko: Aleksandra Gruszka Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Świętoszówce Dyrektor przedszkola: mgr Bożena Gruszka Opiekun stażu: mgr Renata Partyka Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.. Nie byłoby to pewnie trudne, ale jakość stażu… no pozostawiała wiele do życzenia.Sprawozdanie z przebiegu stażu Pana(i).. (imię i nazwisko) Jestem na stażu w Sądzie.. Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Przedstawiam Państwu moje sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Przykładowe sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy.

zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.. Beata Chyła.. organizacji pozarządowych oraz m .Słuchajcie mam straszny problem, ponieważ musze napisać sprawozdanie z przebiegu stażu dla UP.. Sta żysta zobowi ązany jest do przedło żenia w PUP po zako ńczeniu sta żu opinii wydanej przezBeneficjent/Lider: Biuro Projektu: Partner: Powiat Radomszczański ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. Zapoznanie z regulaminem pracy.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Piszesz gdzie odbyłaś staż, w jakim okresie, co należało do Twoich obowiązków (może być wymienione w punktach) i możesz dopisać, że byłaś miła, uczynna i takie tam.Na początku pracy z uczniami każdej ze szkół, w których odbyłam staż, zapoznała się z dotychczasowym przebiegiem ich nauki, wskazówkami pedagoga szkolnego, wychowawców.. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) / 15zze* (dot.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.Programu Stażu w tym Zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego oraz Opisu ..

W najbliższym czasie muszę oddać sprawozdanie z przebiegu stażu.

Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z przebiegu stażu w latach 2009/2012 na nauczyciela dyplomowanego.. Prof.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Syców.. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały .. przebiegu stażu, sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz oceny własnychWał Miedzeszyński 141, 04-987 Warszawa Okres trwania stażu: od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Marzenna Majka Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (algorytm).doc (doc, 27 KB) Pobierz: Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27.docx (docx, 34 KB) Pobierz: Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27.pdf (pdf, 98 KB) Pobierz: Lista obecności osób odbywających staż - obowiązująca od 2021-01-01.pdf (pdf, 117 KB)Witam..

2.W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu.

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SPRZEDAWCA Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego * Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane przez bezrobotnego w ramach zakresu zadań zawodowych ** Zapoznanie się z programem stażu, przepisami i regulaminami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt