Charakterystyka hajmona z antygony
Poznajemy ją w momencie moralnych rozterek.. Chór tebańskich Starców Rada Starców , którą zwołał Kreon, by omówić konsekwencje walki (obrony Teb), dowieść należności tronu, przedstawić opcję swoich rządów i .Charakterystyka Antygony.. Antygona - młoda kobieta, która miała w sobie na tyle odwagi, aby sprzeciwić się.Ufa ojcu, szanuje go i poważa, ale jako syn chce zwrócić uwagę władcy na głos poddanych, według których czyn Antygony jest godzien pochwały, nie potępienia.. Była bardzo odważną dziewczyną, nie bała się pochować .Antygona jest córką Edypa i Jokasy.. Stwórz ściągę .. Dziewczyna była narzeczoną Hajmona.. Była bardzo uparta i potrafiła postawić na swoim.. Antygona Córka Edypa, narzeczona Hajmona syna władcy Koryntu, siostra Ismeny oraz Polinika i Eteoklesa, którzy utracili swe Zycie w bratobójczym starciu.. Pochodzi z królewskiego rodu Labdakidów, nad którym ciąży klątwa.. Antygona przypomina niekiedy księżniczkę - jest dumną i inteligentną, pewną swego zdania, nie znoszącą sprzeciwu, znającą swoją wartość, młodą, aczkolwiek bardzo doświadczoną kobietą.Charakterystyka Antygony 29 lutego 2020 0 Przez admin .. Ona i jej siostra, Ismena, to już ostatnie z rodu Labdakidów, na którym ciąży straszliwa klątwa bogów.. Jego cechy charakteru poznajemy głównie po rozmowie z ojcem.. Antygona.. Usiłuje ocalić AntygonęTytułową bohaterką dramatu Sofoklesa pt. „ Antygona " jest właśnie Antygona z rodu Labdajkidów, córka Edypa i Jokasty..

Antygona - młoda kobieta, która miała w sobie na tyle odwagi, aby sprzeciwić się wielkiemu Kronosowi (On nie ma nad moimi prawa) i złamać jego nakaz.Sofokles - Antygona - Hajmon - charakterystyka bohatera - najlepsze i najdokładniejsze opracowanie.

Ich ojciec zmarł na wygnaniu, matka popełniła samobójstwo, a ich bracia zginęli w bratobójczej walce o tron tebański.Antygona, siostra Polinejkesa i Eteoklesa, którzy stoczyli bratobójczą walkę o tron, łamie zakaz aktualnego władcy Teb, Kreona, i dokonuje symbolicznego pogrzebu brata - zdrajcy państwa, Polinejkesa.. Zostaje za to skazana na śmierć.Syn Kreona, narzeczony Antygony.. Jest ojcem Hajmona i mężem Eurydyki.. Jest ona młodą dziewczyną, narzeczoną Hajmona.. Antygona była jego narzeczoną.ANTYGONA była córką Edypa i Jokasty i siostrą Ismeny, Etoklesa i Polinejkesa.. Za wszelką cenę chciała żyć, ale z drugiej strony chciała pomóc siostrze.. Córka Edypa, narzeczona Hajmona syna władcy Koryntu, siostra Ismeny oraz Polinika i Eteoklesa, którzy utracili swe Zycie w bratobójczym starciu.. Jest siostrą Ismeny oraz tragicznie zmarłych Polinejkesie i Eteoklu.Jest młodą dziewczyną narzeczoną Hajmona.Antygona jest pełna dumy rodowej, porywcza i łatwo wybuchająca, zdecydowana i energiczna, jest zuchwała i odważna Kreon był władcą despotycznym i ślepo zapatrzonym w siebie.Antygona jest bohaterką znanego dramatu Sofoklesa pt. "Antygona".. Od początku wiedziała, że tak właśnie powinna postąpić dobra i kochająca siostra.Charakterystyka Kreona, Sofokles - Antygona - streszczenie, opracowanie ..

Pochować brata, który został ogłoszony zdrajcą, czy też usłuchać rozkazu swojego stryja - Kreona, który jest aktualnym władcą Teb.Jej rodzicami był Edyp i Jokasta.Oprócz nich rodzinę Antygony tworzy siostra Ismena oraz bracia Polinejkes i Eteokles, a także narzeczony Hajmon, który był synem Kreona i Eurydyki.Antygona pochodziła z rodu Labdakidów, na który wyrocznia delficka nałożyła klątwę.Charakterystyka Antygony i kreona..Kreon - charakterystyka szczegółowa Kreon to również, prócz Antygony, czołowa postać dramatu Sofoklesa.

Zawsze miała własne zdanie, którego potrafiła bronić.. Tron w Tebach obejmował dwukrotnie - pierwszy raz po śmierci Lajosa, którego uśmiercił Edyp i ponownie - po ustąpieniu Edypa, gdy ów zrozumiał sens przepowiedni.Wypisz z tekstu cytat wskazujący na stosunek Hajmona do decyzji ojca o ukaraniu Antygony Wskaż takie zachowania, reakcje Hajmona, które wskazują na jego wielką miłość do Antygony 2) Zaproponuj rozwiązanie, które mógłby powziąć Kreon, by nie doprowadzić do katastrofy i jednocześnie zachować autorytet władcy.Antygona jest szlachetną i odważną dziewczyną, bo chociaż wiedziała o konsekwencjach czynu, który postanowiła popełnić wbrew woli władcy, ani przez chwilę nie zawahała się.. Dla niego niepodważalnym jest fakt, że Antygona sprzeciwiła się jego królewskiej woli, więc za oczywiste uważa wymierzenie jej kary.. I w zasadzie trudno takie stanowisko władcy uznać za naganne, chciał być po prostu sprawiedliwy.Strażnicy przed oblicze Kreona przyprowadzili Antygonę, narzeczoną Hajmona, oskarżając ją.. Jej rodzicami był Edyp i Jokasta.. Antygona oraz jej siostra Ismena były ostatnimi z przeklętego rodu labdakidów.Charakterystyka Antygony.. Jest człowiekiem spokojnym, rozsądnym oraz przywiązanym do swojego ojca (Idę ja chętnie za twoim przewodem; / I żaden związek nie będzie mi droższy).Podczas rozmowy z władcą Teb wykazuje się trzeźwością umysłu.W chwili konfrontacji z Kreonem broni Antygony i deklaruje przyjąć na siebie część jej win - świadczy to o jej miłości i solidarności z rodzeństwem.. To również siostra Polinejkesa, Eteoklesa i Ismeny oraz narzyczoną Hajmona przyszłego króla Teb.. Bała się poprzeć siostrę w jej działaniu.. Hajmon kocha także ojca.W tragedii Sofoklesa Antygona jest postacią niewątpliwie najważniejszą.. Charakteryzuje ją niespotykane oddanie rodzinie Jako kochająca córka opiekowała się ociemniałym ojcem aż do jego śmierci.Charakterystyka Antygony, Ismeny oraz Hajmona .. Tytułowa bohaterka była młodą kobietą.. Antygona jest tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa pt. „ Antygona ".. Jest ona młodą dziewczyną, narzeczoną Hajmona.. W trakcie rozmowy Hajmon traci złudzenia co do natury ojca, widzi w nim już tylko tyrana, dla którego najważniejsze jest wyegzekwowanie posłuszeństwa poddanych.Nakazuje niemal Hajmonowi, by pogardzał Antygoną jak wrogiem królestwa.. Bardzo kocha Antygonę, boi się o jej życie i występuje w jej obronie.. Jest ojcem Hajmona i mężem Eurydyki.. Mimo nalegań syna Kreon nie zmienia zdania i każe Antygonę, bojąc się straty szacunku wśród narodu, czym potwierdza to, że jest bezduszny, despotyczny, pyszny i uparty.Nie byłą odważna tak jak siostra.. Pomimo faktu, że związek był kazirodztwem (choć nieświadomym), potomstwu królewskiej pary należały się wszelkie przywileje należne królewskiej krwi.. Antygona jest siostrą Ismeny oraz tragicznie zmarłych Polinejkesa i Eteokla.. W dążeniu do celu była bardzo konsekwentna.. Antygona przyznała się do czynu tłumacząc się bojaźnią przed karą bogów.. Antygona była osobą bardzo religijną.. Można dyskutować z jego rozporządzeniem, ponieważ ma ono charakter moralny - Kreon sam ocenił, że Polinejkes jest zdrajcą, a jest to sprawa problematyczna.. Poznajemy ją w momencie moralnych rozterek.Antygona jest córką króla Edypa z rodu Labdakidów naznaczonego straszliwą klątwą.. Kocha swojego ojca i stara się być wobec niego posłuszny.. Oprócz nich rodzinę Antygony tworzy siostra Ismena oraz bracia Polinejkes i Eteokles, a także narzeczony Hajmon, który był synem Kreona i Eurydyki.Matką Antygony była Jokasta - matka i żona Edypa.. Skazana za ten czyn na śmierć nie uznaje zarzucanej jej winy, ale odważnie broni słuszności własnych przekonań.Hajmon - syn Kreona, narzeczony Antygony.. Antygona jest córką kazirodczego związku Edypa i Jokasty, siostrą Ismeny oraz tragicznie zmarłych Polinejkesa i.Obie siostry są greczynkami, mieszkają w Tebach, ale na tym etapie ich podobieństwa się kończą.. Odważyła się wbrew zakazowi królewskiemu pochować ciało zmarłego brata, którego ogłoszono zdrajcą ojczyzny.. Hajmon to najmłodszy z synów Kreona, jedyny żyjący i narzeczony Antygony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt